Hieronder, in de zonneinstralingsschijf, kunt u nazoeken wat de zonne instraling is als u de zonnepanelen niet recht op het zuiden zet, of niet onder de ideale hoek plaatst.
Ook bij een niet perfecte ligging kan de opbrengst toch nog wel heel behoorlijk. Toch vaak nog wel 95%.

De grafiek werkt als volgt: “spaken” vanuit het midden naar buiten staan voor de hoek van uw zonnepanelen ten opzichte van de zon, bijvoorbeeld zuid. De cirkels in zwart staan voor de hoek van uw panelen t.o.v. de aarde. De witte, kronkelige cirkels geven het rendement van uw zonnepanelen aan.

U bepaalt eerst onder welke hoek uw dak ten opzicht van het zuiden staat. Stel uw huis staat zuid, zuid west (ZZW). Stel dat u niet zoveel plaats heeft op uw platte dak, dan kunt u overwegen om de zonnepanelen iets vlakker te leggen, waardoor de schaduw van elk zonnepaneel minder ver valt. Bijvoorbeeld 20 graden. De panelen kunnen dan dichter op elkaar geplaatst. De cirkel van 20 graden kruist de lijn van ZZW binnen de witte cirkel waar 95% bij staat. U kunt nu zien dat u een rendement kan verwachten van ongeveer 96-97%. Behoorlijk goed nog voor een dergelijke niet hoek! U kunt zo ook zien dat zelfs panelen op het noorden gericht onder een lage hoek van bijvoorbeeld 10% toch nog een rendement van 80% kunnen halen.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

instralingsschijf